Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Благодарност за оказвана помощ на земеделски производител

Благодарствено писмо от земеделски производител за оказваната му подкрепа от офиса на НССЗ в гр. Габрово

Благодарност за оказана помощ на млад фермер

Благодарствено писмо НССЗ офис Благоевград