В свой репортаж agri.bg представя пример, за това как се работи екипно по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. В репортажа се разказва за подкрепата, която оказват експертите от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) на земеделски стопанин от кюстендилското с. Еремия, който успешно изпълнява проект по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. Дейността му е в областта на овощарството, а по одобрения проект отглежда 10 дка сливи и 12 дка череши. Направил е инвестиция в закупуване на земеделска земя върху, която и отглежда джанки - биологично производство. Експертите на НССЗ в град Кюстендил подготвят безплатно проекта му и той кандидатства по подмярка 6.1. 

Репортажа на agri.bg може да гледате тук.