Статия в сайта bgfermer разказва за младия фермер Йордан Александров, който е развил своето стопанство с праскови, кайсии и сливи -с подкрепата на Териториален областен офис на НССЗ в гр. Русе чрез проект по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

    Статията може да прочетете тук.