Младият фермер Иван Зехаринов от с.Каменари, общ.Елена е пример за успял земеделски производител с помощта на НССЗ и по-специално на офиса в гр. Велико Търново. За повече подробности натиснете тук.