От интервюто на г-н Мъгърдич Хулиян, директор на дирекция "Мобилни общински офиси" на НССЗ, дадено в AGROtv, ще разберете какво се цели със създаването на 28-те Мобилни общински офиса на Националната служба за съвети в земеделието.