Експертите на НССЗ се подготвят още в началото на 2023 г. да консултират фермерите за новата ОСП, Стратегическия план и мерките по Плана за възстановяване.

"С комбинация от зелени практики фермерите ще повишат доходите си" – Любомир Маринов, Изпълнителен директор на НССЗ.

Цялото интервю с г-н Любомир Маринов може да прочетете на електронната страница на вестник  "Български фермер"