На сайта на Niva.bg може да видите видео да дейността на НССЗ през 2023 г.