Информацията от Красимира Бахчеванова (гл.експерт в офиса на НССЗ в гр.Хасково) за мярка 141  от ПРСР пред вестник "Хасковска Марица" може да прочетете тук.