Новината за  териториалния областен офис на НССЗ в гр. Смолян  можете да прочетете от тук.