Новината за Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Видин можете да прочетете от тук.