Новината за Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Смолян можете да прочетете от тук.