Информацията от Деян Дончев от Териториален областен офис на НССЗ - гр. В. Търново е публикувана на електронния сайт - www.fеrmer.bg. и можете да я видите и от тук.