Д-р Димитър Ванев – главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието” към НССЗ представи очакваните възможности за подпомагане на малките стопанства по Тематичната подпрограма към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. по време на традиционния регионален празник „Златна праскова - 2014”. Изявата е публикувана на електронния сайт fermer.bg.

Изявата можете да видите, като настиснете върху съотвената част:

1-ва част;

2-ра част;

3-та част;

4-та част;