Интервю на Димитър Ванев - главен директор на Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория" за предаването "Агросвят" по Дарик Радио на 07.06.2015г.  относно помощта, която НССЗ ще оказва на младите фермери при кандидатстването им по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

[[video_player]]