Информация за изискванията по подмярка 6.1."Стартова помощ за млади земеделски стопани" и възможностите за ползване на услугите на НССЗ за изготвяне на проект по подмярката, публикувана във в. Гласът на фермера, бр. 410 от 29.06.-05.07.2015 г.