Информация за предлаганите от НССЗ консултантски услуги за млади фермери кандидати по подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020г. публикувана в сп. Практично земеделие, бр. 7, юли 2015 г.