Информация побликувана на електронния сайт на www.agro-journal.com можете да видите тук.