Излъчена на 14 април 2016 г. в рубриката „Новина+” на АГРО ТВ информация за проведен информационно-обучителен семинар на млекопроизводителите организиран от НССЗ съвместно с МЗХ, БАБХ и ССА.

Повече информация качена на електонния сайт на www.agrotv.bg можете да видите тук.