Интервю относно възможностите за подпомагане по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г. качено на електронния сайт на www.agrotv.bg можете да видите тук.