Информацията от Димитър Ванев - главен директор на Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория" в НССЗ относно подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", публикувана във вестник "Български Фермер", бр. 25 от 23-29 юни 2016 г. можете да видите тук.