Информацията за консултантските пакети, публикувана във вестник "Български фермер", бр. 25, 23-29 юни 2016 г. можете да видите тук.