Информация относно дейността на службата.

Повече информация публикувана на електронната страница на www.paralel44.com можете да видите тук.