Териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието - гр. Русе съвместно с Тракийски университет - гр. Стара Загора проведе информационно обучителен семинар на тема: „Зимуване на пчелните семейства“.

Повече информация качена на електронната страница на www.ruseinfo.net можете да видите тук.