Информация предоставена от Марияна Неделева - експерт от Териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието - гр. Смолян.

Повече информация публикувана на интернет страницата на www.focus-radio.net можете да видите тук.