Повече информация публикувана на интернет страницата на www.focus-news.net можете да видите тук.

Повече информация публикувана на интернет страницата на www.focus-radio.net можете да видите тук.

Повече информация публикувана на интернет страницата на www.trud.bg можете да видите тук.