Информация предоставена от Петя Куманова, зам. - главен директор на Главна дирекция “Съвети в земеделието и аналитична лаборатория”.

Повече информация публикувана на интернет страницата на www.banker.bg можете да видите тук.