Информация предоставена от Любомир Маринов - изпълнителен директор на Национална служба за съвети в земеделието

 

Повече информация публикувана на интернет страницата на www.bgfermer.bg можете да видите тук.