НССЗ в подкрепа на проект за електронно консултиране на фермерите.

Повече информация публикувана на интернет страницата на www.marica.bg можете да видите тук.