НССЗ в подкрепа на иновациите в земеделието
 

Повече информация публикувана на интернет страницата на www.agrotv.bg можете да видите тук.