Информация предоставена от Петя Куманова - зам. директор на Гл. дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория".

 

Повече информация публикувана на  страницата на  www.agrotv.bg можете да видите тук.