НССЗ предоставя безплатни консултантски пакети в помощ на младите фермери и малките стопанства чрез мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството"

Повече информация публикувана в "Агроном" бр. 2 от 2018 г. може да видите тук.