Статия от съвместен информационен семинар на НССЗ и Областен информационен център (ОИЦ) във връзка с приема на проекти по подмярка  6.1 " Стартова помощ за млади земеделски стопани"

Повече информация публикувана на  страницата на  www.fermer.bg можете да видите тук.