Избери картинкаВестник "Български фермер" с отзвук за проведената международна конференция на тема: "Настояще и бъдеще на системите за съвети в земеделието и тяхната роля за внедряване на иновациите", състояла се на 21.11.2018 г.в гр. София.Oтзвукът може да видите тук.