Целта на демонстрацията е да бъдат представени нови технологии за хранене на козите порода „Боер“ през зимата, когато липсва прясна храна. Новите фуражи имат уникални биологични, стопански и функционални характеристики. Самата система е за целогодишно производство на сочни зелени фуражи Тревомат (TrevoMat)  в резултат на хидропонно отглеждане на покълнали житни, технически и маслодайни семена. Технологията е с изключително висока хранителна стойност за домашните животни - крави, птици, коне, свине, овце и кози. 

След демонстрацията ще бъде представена информация и за проекта „Взаимно обучение: достъп до иновации чрез демонстрации (Peer-to-peer learning: accessing innovation through demonstration)” (PLAID) по Програма Хоризонт 2020.

Водещи на демонстрацията ще бъдат :

Минчо Терзийски – зооинженер във ферма „АГРО ЮСТИНА“

Станимир Стойчев – експерт в областта на системите Тревомат (TrevoMat) 

Димитър Ванев - ръководител на екипа на НССЗ по проект PLAID.

Повече информация може да видите тук и тук .