Избери картинкаРепортаж за дейността на НССЗ по предоставяне на безплатни консултантски пакети  на малките земеделски стопанства чрез мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони беше излъчен в рубрика "Земеделието на фокус" по телевизия "АГРО ТВ". Информацията за дейностите на НССЗ беше представена от Изпълнителния директор на НССЗ, доц. д-р Младен Младенов и гл. директор на Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория", д-р Димитър Ванев.

Предаването е публикувано на страницата на www.agrotv.bg и може да го видите от тук.