Избери картинкаФинансовата помощ в размер на левовата равностойност на 15 000 евро е насочена към малките стопанства, които имат стандартен производствен обем между 2 000 и 7999 евро. Интересът към подмярка 6.3 "Стартова помощ за малки земеделски стопани" расте, обобщи г-жа Маринела Георгиева, главен експерт в Териториален областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), град Добрич.

Повече информация е качена на сайта на www.agri.bg.

Информацията може да видите тук.