В първия брой за 2012г. на две страници (26 и 27) на Списание "Практично земеделие" е публикувана голяма статия за НССЗ на тема: "Агробизнес: Национална служба за съвети в земеделието – в подкрепа на земеделските производители". Пълното съдържание на бр. 1 на списанието може да видите тук.