Информация за проведения „Ден на отворените врати” по ПРСР в гр. Враца на 13.01.2012г. публикувана на сайта www.konkurent.bg. За повече информация натиснете тук!