Информация за дейностите на офис Враца във връзка с безплатно изготвяне на проекти по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони. За повече информация натиснете тук.