Интервю на д-р Димитър Ванев, главен  директор на Главна  дирекция "Съвети в земеделието" в НССЗ. 

С интервюто дадено пред agrotv.bg може да се запознаете тук.