Предстоящи събитияНА 24 НОЕМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН-ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ НССЗ (ТОО - ХАСКОВО) И ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТАРА ЗАГОРА

НА 24 НОЕМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН-ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН ОТ НССЗ (ТОО - ХАСКОВО) И ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТАРА ЗАГОРА

Тема: „Добри практики в овцевъдството“

Дата: 24 ноември 2021 г. (сряда)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Хасково) и Земеделски институт - Стара Загора.

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с добри практики при ранното отбиване на агнета, с подходящи фуражи при хранене на ранно отбити агнета, както и с основни елементи при хранене на лактиращи овце през първите месеци на лактация.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Добри практики при ранното отбиване на агнета.;

► Подходящи фуражи при хранене на ранно отбити агнета;

► Хранене на лактиращи овце през първите месеци на лактация;

► Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/4vkqLF4nw8pdwdEe7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/95212062486

ID на семинара: 952 1206 2486

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Димитър Попов (координатор, главен експерт в ТОО - Хасково на НССЗ), тел:  0884 356 209 и г-жа Недялка Нанева (главен експерт в ТОО - Хасково на НССЗ), тел: 0885 842 195, имейл: haskovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!