Профил на купувача Обществени поръчкиОбществени поръчки по чл. 82 ал. 4 /ЦООП/„Доставка на канцеларски материали за нуждите на НССЗ” - ЦООП 08 - 2018

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на НССЗ” - ЦООП 08 - 2018

Покана                                 /дата на публикуване 26.03.2018 г./
Техническа спецификация     /дата на публикуване 26.03.2018 г./
Декларация                         /дата на публикуване 26.03.2018 г./
Договор                              /дата на публикуване 26.03.2018 г./

Протокол      /дата на публикуване 08.05.2018 г./
Доклад          /дата на публикуване 08.05.2018 г./
Решение        /дата на публикуване 08.05.2018 г./

Договор       /дата на публикуване 25.05.2018 г./
Приложение към Договор    

Обявление за възложена поръчка    850001     /дата на публикуване 07.06.2018 г./

Допълнително споразумение    /дата на публикуване 12.12.2019 г./

Обявление за изменение на договор     948903  /дата на публикуване 12.12.2019 г./

Обявление за приключен договор        971513    /дата на публикуване 08.04.2020 г./

Удостоверено време: 26.03.2018 г. 11:10:45