Профил на купувача Обществени поръчкиОбществени поръчки по чл. 82 ал. 4 /ЦООП/Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на НССЗ - ЦООП-04 2019

Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на НССЗ - ЦООП-04 2019

Покана                                                  /дата на публикуване 29.05.2019 г./
Техническа спецификация                      /дата на публикуване 29.05.2019 г./
Договор                                               /дата на публикуване 29.05.2019 г./
Декларация по чл. 54, ал.1, т.7              /дата на публикуване 29.05.2019 г./

Съобщение за отваряне на ценови оферти   /дата на публикуване 11.06.2019 г./

Протокол                                             /дата на публикуване 17.06.2019 г./
Доклад                                                 /дата на публикуване 17.06.2019 г./
Решение                                              /дата на публикуване 17.06.2019 г./

Договор                                              /дата на публикуване 05.07.2019 г./
Приложение 1 към Договор                /дата на публикуване 05.07.2019 г./
Приложение 2 към Договор                /дата на публикуване 05.07.2019 г./

Обявление за сключен договор          920506    /дата на публикуване 08.07.2019 г./

Удостоверено време: 29.05.2019 г. 13:26:50