Наръчникът е изготвен от Фондация "Тайм Екопроекти", със съдействието на Министертсто на земеделието, храните и горите, и с финансовата подкрепа на проект "Подкрепа за изпълнението на препоръките и въвежданде на стандарти за безопасност на храните при биологичните земеделски продукти, както и мерки за информиране на потребителите в България и Румъния". Проектът е финансиран от Дирекция "Разширяване" на Европейската комисия.

Наръчникът може да видите тук.