Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Цели на администрацията за 2023 г.

25.02.2023, 19:11

Цели на администрацията за 2023 г.

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2022 г.

25.02.2023, 19:06

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2022 г.

Цели на администрацията за 2022 г.

13.09.2022, 15:11

Цели на администрацията за 2022 г.

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2021 г.

19.04.2022, 10:12

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2021 г.

Цели на администрацията за 2021 г.

25.02.2021, 14:30

Цели на администрацията за 2021 г.

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2020 г.

25.02.2021, 14:28

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2020 г.

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2020 Г.

30.01.2020, 12:54

Цели на администрацията за 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2019 Г.

30.01.2020, 12:48

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2019 Г.

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2019 Г.

30.01.2020, 15:41

Цели на администрацията за 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2018 Г.

30.01.2020, 15:40

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2018 г.