Полупазарният стопанин Стефан Дончев от с.Бузовград, община Казанлък е пример за земеделски производител, който с помощта на НССЗ и по-специално на офиса в гр.Стара Загора успява да развива своето стопанство. За повече подробности натиснете тук. (репортажът за г-н Дончев започва от 9-тата минута)