Статия в сп.Агрокомпас за млад фермер развиващ успешно бизнес с отглеждането на охлюви и чийто проект по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" е изготвен от областния териториален офис на НССЗ в гр. Пловдив.

списание Агрокомпас, април 2012 г. - стр. 1

списание Агрокомпас, април 2012 г. - стр. 2

Интервюто може да прочетет и от тук.