Избери картинка

Информация за клиент на НССЗ от село Присово, обл. В.Търново - успешен бенефициент по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", публикувана във в. Стопанин, бр.1136 от 28.04.2015 г.

Информацията можете да прочетете от тук.