Избери картинкаСтатия във вестник "Стандарт" за Мирослав Чилингиров (млад фермер отглеждащ овце в с. Родопи, обл. Хасково), на когото НССЗ изготви проект за кандидатстване по подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Статията, качена на сайта на вестник "Стандарт" (www.standartnews.com), можете да видите от тук.