Избери картинкаВидео материал, качен на електронния сайт www.agrotv.bg за успешно реализиран клиент на НССЗ, на който е изготвила проект по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Информацията е качена на сайта на www.agrotv.bg можете да видите тук.